KRAVs Ekobarometer - Året som gått och insikter framåt

Denna interaktiva publikation är skapad med FlippingBook, en tjänst för streaming av PDF-filer online. Inga nedladdningar, inga väntetider. Öppna och börja läs direkt!

KRAVs APRIL 2024

EK BAROMETER

ÅRET SOM GÅTT & INSIKTER FRAMÅT

KRAVs EKOBAROMETER

Intro Tre av fyra unga säger att de vill leva mer hållbart än de gör idag. Och när unga spår framtidens stora mat-trender är hållbar mat allra högst i topp! Samtidigt växer ekologiskt mer än nånsin i världen. Här i Sverige har vi börjat se en ökad försäljning av ekologiskt i dagligvaruhandeln enligt den senaste statistiken. Fler ekokonsumenter säger att de på kort sikt kommer köpa mer ekologiskt, jämfört med 2022. Dessutom tror nu över hälften av de eko-certifierade livsmedelsföretagen att ekologiskt kommer vara ett av de mest efterfrågade mervärdena bland konsumenter inom de närmaste fem åren – en ökning med hela 50 procent på ett år. Efter några tuffa år för ekobranschen är det helt klart mycket som tyder på att vändningen för ekologiskt är runt hörnet. Här i KRAVs Ekobarometer har vi samlat en rad fakta, siffror och insikter om nuläget för ekologiskt 2023. Inom en del områden är det tydligt att ekologiskt har haft en tuff tid, med såväl vikande försäljning som produktion. Men utifrån alla spännande tecken på att en ny tid våras igen för ekologiskt går vi stolta in i framtiden!

3 av 4 unga

UNGA VILL LEVA MER HÅLLBART. Tre av fyra unga (75%) vill leva mer hållbart än de gör idag. Det visar nya siffror från Ungdomsbarometern 2024. Frågan som ställdes var: Ta ställning till följande påstående om hållbarhet: ”Jag vill leva mer hållbart än jag gör idag”. Filter: Instämmer helt + instämmer delvis.

FOTO: JOHNÉR BILDBYRÅ

KÄLLA: UNGDOMSBAROMETERN 2024; EKOLOGISKA ÅRSRAPPORTEN 2023; EKOLOGISKA PRODUCENTBAROMETERN 2023; THE WORLD OF ORGANIC AGRICULTURE 2024

KRAVs EKOBAROMETER

Framtidens stora mattrender enligt unga: Hållbar mat och ”rena” livsmedel

3 av 4 svarar att de tar mer hänsyn till hållbarhet när de har mer pengar att röra sig med.

Ungas intresse för mat har länge legat högt och stabilt bland de intressen Ungdomsbarometern mäter, och årets mätning är inget undantag. För de allra flesta unga är matlagning och måltiden i sig något lustfyllt och glädjefyllt och det består även i år. Även intresset för att handla mat står sig stabilt. Det senaste årets svajiga ekonomi påverkar ungas beteenden i matbutiken. Just nu får pris gå före hållbarhet när unga konsumerar. Men det är inte ambitionen gällande miljö och hållbarhet som saknas. Gång på gång lyfter unga att det är priset som står i vägen för att kunna göra de hållbara (och ofta också önskade) konsumtionsvalen. Och när ungdomarna får svara på frågan om vad som blir nästa stora trend inom mat – då är hållbar mat tillbaka i topp.

75%

2 av 3 svarar att det som hindrar dem från att leva mer hållbart idag är för högt pris på hållbara produkter.

67%

Knappt 8 av 10 tycker att företag och varumärken som riktar sig till unga borde ta större ansvar för hållbarhet.

78%

VAD TROR UNGDOMARNA SJÄLVA BLIR NÄSTA STORA TREND INOM MAT?

1. Hållbar mat – viljan att hitta tillbaka till den hållbara maten Även om miljö och klimat får stå tillbaka här och nu så är hållbarhet en given parameter när unga pratar framtidens mattrender.

2. Fusionkök växer med nya kombinationer Att influeras från flera olika kök (gärna samtidigt!) är framtiden om du frågar generation Z. Fusionkök av alla möjliga slag spås växa allt mer.

3. ”Rena” livsmedel Rena livsmedel, utan tillsatser med så få ingredienser som möjligt och långt bort från halvfabrikat är en trend som flera unga spår kommer att hänga i.

KÄLLA: UNGDOMSBAROMETERN 2024

KRAVs EKOBAROMETER

Eko-svepet: Nyheter och höjdpunkter

Året bjöd på många nya KRAV-märkta produkter! Här är ett urval: kycklingfärs från Bosarps, prästost från Garant – tillverkad av Falköpings mejeri, grillost från Änglamark, torkad frukt i snackspåsar från Saltå Kvarn, creme fraiche från Roslagsmjölk, och grillkorv från Mälarchark. Flera nya produkter

Eko spås efterfrågas mer

50,6%

Hälften av de eko-certifie rade livsmedelsföretagen i Ekologiska producent barometern tror att ekologiskt kommer vara ett av de mest efterfrågade mervärdena bland konsumenter inom de närmaste 2-5 åren. Det är en ökning med 50 procent från 2022 då 33,7 procent svarade ekologiskt.

33,7%

Via utspel i media nådde vi en räckvidd om 142 miljoner – en ökning om 10 procent jämfört med 2022.

2022 2023

Så många personer nådde vi via sociala medier 2023. Det motsvarar en ökning om 132 procent jämfört med räckvidden 2022. 3,3 miljoner

Eko-certifierade livsmedelsföretag som anger att KRAV är ett viktigt mer värde har ökat med 12 procentenheter jämfört med 2022. +12%

Ekologiskt i världen växer! Antalet ekologiska producen ter ökar kraftigt i världen. På ett år har antalet ökat med mer än 25 procent. Det visar rapporten ”The World of Organic Agriculture” 2024.

KÄLLA: KRAV; RAPPORTEN ”THE WORLD OF ORGANIC AGRICULTURE” 2024; EKOLOGISKA PRODUCENTBAROMETERN 2023

KRAVs EKOBAROMETER

Ekologiskt i handeln

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 4,1 4,1 3,9 4,3 6,3 7,3 7,9 9 9,3 9 8,7 8,9 8,2

ANDEL I PROCENT

NEDGÅNG SENASTE ÅREN MEN LÅNGSIKTIGT POSITIVT. I början av 2010-talet uppgick försäljningsandelen av ekologiska livsmedel inom dagligvaruhandeln till omkring fyra procentenheter. Under 2013-2017 ökade sedan andelen kraftigt till att nå en topp 2018 på 9,3 procent. År 2022 uppgick försäljningsandelen av ekologiska livsmedel till 8,2 procent.

KÄLLA: FIBL

KRAVs EKOBAROMETER

KRAV-märkt i handeln

2 000 000 tkr

UPPÅT FÖR TRE KATEGORIER. Mjölkprodukter står för en stor andel av KRAV-märkt försäljning, och har därför stor betydelse för marknads utvecklingen. Medan försäljningsvärdet på mjölkprodukter i allmänhet sjönk under 2023, ökade försäljningen av KRAV-märkt ost markant, både i värde och volym. Även kött och ägg hade en tydligt positiv utveckling under 2023 i både värde och volym.

-5% kr -11% vol

1 500 000 tkr

1 000 000 tkr

+17% kr +2% vol

+6% kr +4% vol

-11% kr -15% vol

500 000 tkr

+4% kr +10% vol

-53% kr -59% vol

0 tkr

2023* 2021* 2022*

Mejeriprodukter

Ost

Spannmåls produkter

Kött

Ägg

Kaffe

6 000 000 tkr

400 000 kg/l

-3% kr

FÖRSÄLJNINGEN VÄNDE UPPÅT. Försäljningsnedgången av KRAV-märkta varor fortsatte under 2023, men under sista kvartalet vände försäljningen uppåt jämfört med samma kvartal 2022.

STÖRRE VOLYM AV OST, ÄGG OCH KÖTT. Mängden sålda KRAV-märkta livsmedel minskar inte längre lika mycket. Under 2023 såldes det mer av varor som ost, ägg och kött.

-3% vol

300 000 kg/l

4 000 000 tkr

200 000 kg/l

2 000 000 tkr

100 000 kg/l

0 tkr

0 kg/l

2021*

2022*

2023*

2021*

2022*

2023*

KÄLLA: NIELSENIQ SCANTRACK, DVH, KRAVMÄRKT, VÄRDE & VOLYM, 2021-2023, VECKA 52 2023 (COPYRIGHT © NIELSENIQ.) *STATISTIKEN FÖR VARJE ÅR OMFATTAR FYRA KVARTAL FRÅN OCH MED KVARTAL 1 FÖREGÅENDE ÅR.

KRAVs EKOBAROMETER

Ekologiskt i offentliga inköp

33%

Eko & KRAV av total

34%

Kolonialvaror

Färskvaror 46%

Djupfryst

20%

NÄSTAN VARANNAN KRAV-MÄRKT PRODUKT ÄR FÄRSKVARA. Av de inköpta KRAV-märkta produkterna var 46 procent färskvaror, 34 procent kolonialvaror och 20 procent djupfryst.

EN TREDJEDEL EKO I KOMMUNERNA. KRAV-märkt och EU-ekologisk mat utgjorde till sammans i genomsnitt 33 procent av svenska kommuners inköp under 2023. KRAV-märkta inköp stod för över hälften av de ekologiska inköpen.

Största KRAV-märkta produkterna

1. Mejerivaror 2. Kaffe 3. Grönsaker obehandlade 4. Matfett/matolja 5. Kött oberett

6. Grönsakskonserver 7. Potatis 8. Potatisprodukter 9. Ägg 10. Ost

MEJERIVAROR MEST POPPIS. Mejerivaror är den kategori KRAV-märkta varor som är mest populära i Sveriges kommuner. (Inköp i kronor efter kommun)

KÄLLA: MATILDA FOODTECH 2023; SILO-DATABASEN (JORDBRUKSVERKET)

KRAVs EKOBAROMETER

KRAV-märkt odling och djurhållning

Utveckling antal (2022-2023)

Utveckling % (2022-2023)

2021 2023 Inkl omställning Inkl omställning Inkl omställning 2022

MARK (ha) Åkermark Betesmark Jordbruksmark

395 676 103 163 498 839

388 622 102 319 490 941

354 379 96 205 450 584

-34 243 -6 114 -40 357

-9% -6% -8%

GRÖDOR (ha)

Exkl omställning Exkl omställning Exkl omställning

196 015 119 447 19 354

196 660 114 745 19 807 11 215

172 878 110 758 18 717

Vall & bete på åker Spannmål Baljväxter Oljeväxter Grönsaker Potatis Frukt och bär

-23 782 -3 987 -1 090 -3 449

-12% -3% -6% -31% -18% -17% +1%

9 333 1 503 1 739 476

7 766 1 263 1 399 488

1 547 1 679 483

-284 -280 +5

DJUR

Exkl omställning Exkl omställning Exkl omställning

750 000 274 626 32 854 1 133 403 36 554

735 378 268 808 32 380 1 191 071 36 761

508 074 234 886 25 460 880 894 34 222

-227 304 -33 922 -6 920 -310 177 -2 539

Kycklingar Nötkreatur Slaktsvin Värphöns Lamm

-31% -13% -21% -26% -7%

TILLGÅNG OCH EFTERFRÅGAN STYR. Storleken på den ekologiska produktionen styrs av balansen mellan tillgång och efterfrågan på ekologiska och KRAV-märkta produkter. Efter några år där försäljningen av ekologiska varor haft en nedgång har det i det korta perspektivet inneburit att lantbrukare tvingats ställa om till konventionell produktion eller avveckla sin verksamhet. Den tendens till återhämtning som nu ses på marknaden där ekologiska varor konsumeras i större utsträckning igen beräknas bli mer gynnsam och därmed vända kurvan även för den ekologiska produktionen de kommande åren.

KÄLLA: KRAV

KRAVs EKOBAROMETER

Nyckeltal KRAV

KRAV-certifierade

2021 2022 2023 Utveckling % (2022-2023)

Lantbrukare

3 745 30 7 6 710 1 172 47 895 8 372 230

3 544 11 7

3 176 24 5

-10% 118% -29% -17% -8% -31% -31% 23% -33% -1%

Fiskefartyg Företag godkända för fiske Vattenbruk

6 722 950

5 664 659

Livsmedelsförädlare Restauranger totalt

Restaurang och café Konferensanläggning med restaurang Skola och omsorg Registrerade artiklar i Mitt KRAV

176

121

40 734 8 509

49 489 8 415

MINSKAT ANTAL MEN VISS TILLSTRÖMNING SKER. Antalet KRAV-certifierade primärproducenter har minskat då efterfrågan på ekologiska varor haft en nedåtgående trend under några år. Tecken på att trenden kan vara på väg att vända syns då en viss tillströmning av primär producenter skett under året. Tillströmning har skett framförallt genom förvärv, nystartade producenter och generationsskiften. Antalet fiskefartyg har återigen ökat på grund av utökade MSC-certifierade bestånd.

KÄLLA: KRAV

KRAVs EKOBAROMETER

Konsumenter tycker till: ”KRAV värt betala extra för”

ekologiskt miljövänligt djurhållning miljövänlig krav arbetsvillkor närodlat dyrt vet bra hållbart hållbarhet vet ej miljö kvalitet bekämpningsmedel svenskt närproducerat kontroll kontrollerat giftfritt eko djuren giftfri god nyttigt biologisk djurvänligt djur naturligt bättre kontrollerad kvalité vet inte mångfald

Nästan varannan konsument anser att KRAV är värt att betala extra för. Bland hållbara konsumenter är siffran 70 procent. Viktiga skäl till betalnings viljan är det holistiska perspektivet, en hög trovärdighet, en förståelse för att hållbarhet kostar samt en känsla av att bidra till en bättre värld medan KRAV ”håller koll åt en”. Hela 99 procent känner till KRAV-märket i någon utsträckning. Det gör KRAV till den livsmedelsmärkning som har högst kännedom av alla. KRAV har även högst detaljerad kännedom av alla märkningar – 80 procent av konsumenterna vet vad KRAV står för. KRAV kopplas starkt till miljömässig, eko logisk eller etisk standard och är fortsatt överlägset vanligast att först spontant tänka på. En förståelse som dessutom är stark hos konsument är att märkningen är kontrollerad av en oberoende organisation.

MÄRKNING MED MÅNGA MERVÄRDEN. På en öppen fråga beskrivs KRAV som ”bra”, ”ekologiskt”, ”miljövänligt”, ”hållbart” och ”kvalitet”. KRAV förknippas bland annat med frågor kring djurhållning, bekämpnings medel och närproducerad mat. Ju större ordet är desto fler har angett att de associerar ordet med KRAV.

KÄLLA: KANTAR SIFO

KRAVs EKOBAROMETER

KRAV är Sveriges mest kända hållbarhetsmärkning för mat. KRAV-märket visar att en vara är producerad på ekologisk grund, utan naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel, dessutom med extra höga krav för biologisk mångfald , mindre klimatpåverkan , djurvälfärd och bättre arbetsvillkor . DET HÄR ÄR KRAV

KRAV ekonomisk förening, Box 1037, 751 40 Uppsala, Tel 018-15 89 00, www.krav.se – info@krav.se

Made with FlippingBook Digital Proposal Maker